Tarieven 2019


Tarieven 2019


Reguliere zitting fysiotherapie

Regular session physiotherapy

 40.-   Intake en onderzoek en screening 

Intake, examination and screening

 65,00.-   Intake en onderzoek na verwijzing

Intake and examination after doctors referral

 55,00.-   Toeslag uitbehandeling & medische rapportage

Additional fee final treatment & medical report 

 33,00.-   Eenmalig fysiotherapeutisch consult

One-time physiotherapeutic consultation

 70,00.-   Zitting fysiotherapie voor multi-complex klachtenpatroon/diagnose ICF 

Session for multi-complex complaint pattern/diagnosis ICF

 75,00.-   Toeslag externe locatie voor reguliere zitting fysiotherapie

Additional fee for a regular session physiotherapy at an external location

 20,00.-   *** Niet nagekomen afspraak zonder tijdig bericht

*** Non-compliance of scheduled sessions without  a timely notification 

 35,00.-    *** Indien er niet binnen 24 uur voor de reeds ingeplande afspraak wordt geannuleerd, zijn wij helaas genoodzaakt deze kosten bij u in rekening te brengen. Het is mogelijk om een gemaakte afspraak persoonlijk, telefonisch (voicemail) of per mail te annuleren. 

 

 *** If you do not cancel within 24 hours prior to the scheduled appointment, we are unfortunately required to charge you for these costs. It is possible to cancel a made appointment personally, by telephone (voicemail), or by e-mail.